Podpora a poradenství

Podpora a poradenství

Péče o zdraví

Péče o zdraví

Vzdělávání a semináře

Semináře

InTeg

Vznik Integračního centra podpory a poradenství (InTeg) na VUT v Brně je stěžejním výstupem celouniverzitního projektu zaměřeného na zkvalitnění studijního prostředí studentům se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysokém učení technickém v Brně. Do realizace projektu jsou zapojeny všechny faktulty a součásti univerzity.

Realizátorem projektu je celoškolské pracoviště Centrum sportovních aktivit VUT v Brně.

Služby centra InTeg jsou primárně určeny studentům se specifickými potřebami.

 

> více